CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt thông qua hình thức nhận hàng rồi mới thanh toán COD hoặc chuyển khoản.