CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ shop của chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: Chợ Mua Bán Online

Địa chỉ trụ sở: 76 Tân Lâm, Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng

Điện thoại: 0834592928

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.