Tìm hiểu về kiếm tiền Affiliate với Chợ Mua Bán Online:

Hướng dẫn tạo tài khoản:

https://youtu.be/ULAPIq3wbik

Hướng dẫn tạo links quảng bá:

https://youtu.be/PwY8dkUyy_o


Hướng dẫn cách thu thập khách hang tiềm năng đơn giản bằng Phễu:

Các cách thức kiếm được đơn hàng đầu tiên: